logo_diap

Welke richting u ook op wilt, wij wijzen u de weg

WAYS2 is een jong en energiek consultancybureau met zijn oorsprong in de afvalbranche. Wij leveren interim-management, advies en (project)begeleiding. We helpen onze klanten om in een veranderende omgeving de gewenste verbeteringen te realiseren. Duurzaamheid (people, planet, profit) staat daarbij centraal.

Met onze objectieve, 'out-of-the-box' kijk op de vraagstukken van onze klanten helpen we hen de blik te verruimen. Zo geven wij de benodigde draai aan de denkwijze van de organisatie en gaan we samen op weg richting een duurzaam resultaat.

Hoe wij werken

Bij iedere opdracht doorlopen we met onze klanten de volgende fases, gericht op het vinden van op-maat-oplossingen voor hun uiteenlopende vraagstukken:

definieren

Fase 1. Definiëren ambitie

Samen met de klant komen we tot een probleemdefinitie en achterhalen we waar nodig de vraag achter de vraag.

analyseren

Fase 2. Analyseren

Om uiteindelijk een oplossing voor het probleem te kunnen realiseren, is allereerst een grondige analyse nodig. Onder meer via gesprekken met de diverse sleutelfiguren halen wij de benodigde informatie boven tafel.

concretiseren

Fase 3. Concretiseren        

Uit de analyse volgen de doelstellingen. We vertalen de ambitie naar de praktijk en kiezen samen met de opdrachtgever de juiste richting om die duurzaam en efficiënt te kunnen verwezenlijken.

implementeren

Fase 4. Implementeren

Vaak vraagt de veranderende omgeving om de implementatie van nieuwe of aangepaste werkmethodieken. We werken samen met betrokkenen stapsgewijs toe naar een zachte landing van de toekomstbestendige werkwijze.

evalueren_nazorg

Fase 5. Evalueren en nazorg

Na afloop evalueren we het resultaat met de opdrachtgever. Is de verandering inderdaad gerealiseerd en heeft die een stevige plek binnen de organisatie gekregen? We bespreken gezamenlijk of en welke nazorg gewenst is.

Het creëren van breed draagvlak is een cruciaal onderdeel in alle verander-/verbetertrajecten die we met de klant uitvoeren en krijgt in iedere fase onze nadrukkelijke aandacht. Door betrokkenen bewust te maken van 'het waarom' van een verandering, kan die duurzaam worden doorgevoerd. Indien nodig vervullen wij een brugfunctie tussen afdelingen om de weg te plaveien.

Wat wij doen

  • Organisatie-optimalisatie ten behoeve van naleving wet- en regelgeving in afvalinzameling en beheer openbare ruimte.

  • Schrijven van grondstofplannen of beleidsplannen, onder meer voor het realiseren van 'Van Afval Naar Grondstof'-doelstellingen (VANG).

  • Adviseur voor diverse gemeenten in optimalisatie van (grondstoffen)beleid, operatie en organisatie.

  • Business intelligence binnen afval- en reinigingsdiensten: rapportagestructuren, KPI-trajecten en projectmanagement rondom data-/informatievoorzieningen en beheer daarvan.

  • Onderzoek/business-analyse op diverse gebieden, zoals inzamelmethoden, carbon footprint, zwerfafval, inrichting en gebruik milieustraat.

  • Doorrekenmodellen voor de beoogde nieuwe werkwijze.

Wie wij zijn

esther_de_reusEsther de Reus

Esther is sinds 2001 werkzaam in de afval- en milieubranche en beschikt over zeer veel vakinhoudelijke kennis en ervaring en sterk ontwikkelde managementskills. Ze is inzetbaar als senior consultant bij strategische, tactische en operationele vraagstukken, in zowel de private als in de publieke sector.


"Mijn kracht en kwaliteit liggen vooral bij het maken van verbindingen tussen vraag en oplossing, tussen afdelingen en personen binnen de organisatie. Ik hecht veel waarde aan informeel persoonlijk contact en het werken in teamverband. Daarmee draag ik bij aan een duurzame oplossing voor mijn klanten."

 
mail_icon      estherdereus@ways2.nl
phone_icon
06 10 96 00 47
 
LI_icon
 

vincent_kortbeekVincent Kortbeek

Als voormalig topsporter weet Vincent als geen ander hoe belangrijk het is om concrete doelstellingen te formuleren en teamwork voorop te stellen; alleen dan kun je resultaat bereiken. Hij weet de vertaling van operationele activiteiten naar benodigde systemen of informatiestromen te concretiseren voor zijn klanten.


"Het geeft mij energie om samen te streven naar verbeterde werkprocessen, waarbij - onder het motto 'meten is weten' - analyse en onderzoek benodigd zijn. Daarin acteer ik regelmatig op het raakvlak tussen de business- en de bedrijfsprocessen en -systemen. In dat werkgebied kun je gezamenlijk in korte tijd veel succes boeken."

 
mail_icon      vincentkortbeek@ways2.nl
phone_icon
06 10 96 00 47

LI_icon